Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS novembrim

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Projekts "Pumpurs" : kandava.lvESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS

Pašvaldības nosaukums:

Viļānu pašvaldība

Gads

2019

Mēnesis

Novembris

Informācijas sagatavotājs

Daiga Ceipiniece

Projekta nosaukums:

“Pumpuriņš”- priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Dekšāru pamatskolā.

Projekta īstenotājs:

Biedrība „RtA absolventu asociācija”

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

10.11., 10:00-14:00

Mana valoda!

Rēzeknes Augstskola Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

22.11., 15:30-17:30

Kulinārijas darbnīca

"Piena krasts", Ornicāni, Viļānu pag.,

Viļānu nov., LV-4650

29.11., 15:30 - 17:30

Darbnīca sietspiedes tehnikā

Dekšāru pamatskola Nākotnes iela- 2, Dekšāres, Viļānu novads LV-4614

PuMPuRS

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20190430-WA0005
IMG-20190430-WA0005
 

 

2019.gada septembrī Dekšāru pamatskolas   izglītojamie turpinās darbību projektā PuMPuRS  Nr.8.3.4.0/16/1/001. 

 Vecāki, skolotāji un bērni ir ieinteresēti labākā un sekmīgākā mācību vielas apguvē.

 

 

Skolas vecāku kopsapulcē septembrī 

aicinām vecākus un skolēnus

aktīvi iesaistīties projekta īstenošanā un izmantot tā dotās iespējas.

PuMPuRS

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20190430-WA0005
IMG-20190430-WA0005
 

 

                         ESF projektā "PuMPuRS"  

                              / Nr.8.3.4.0/16/1/001/ 

                             šajā mācību pusgadā

                                 turpināja darbu

                        12 skolotāji un 23 izglītojamie.

                        Projekta īstenošanas laikā

                  35% izglītojamiem ir samazinājušās

                  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski.

PuMPuRS

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20190430-WA0005
IMG-20190430-WA0005
 

 

 

2018.gada janvārī Dekšāru pamatskolas  6 izglītojamie uzsāka darbību projektā PuMPuRS, mācību gada beigās bija jau 10 izglītojamie.

Vecāki, skolotāji un bērni ir ieinteresēti labākā un sekmīgākā mācību vielas apguvē.

Tagad ir oktobris , un nu jau projektā darbojas 22 izglītojamie.

Par tā nozīmīgumu un lietderību tika runāts skolas vecāku kopsapulcē septembrī. 

Aicinām vecākus un skolēnus aktīvāk iesaistīties projekta īstenošanā.

PuMPuRS

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20190430-WA0005
IMG-20190430-WA0005
 

 

 

2018.gada janvārī 6  Dekšāru pamatskolas 6.klases skolēni uzsāka darbību projektā PuMPuRS.

 Vecāki, skolotāji un bērni ir ieinteresēti labākā un sekmīgākā mācību vielas apguvē.

Ir saņemtas 1.semestra liecības. Ne viss ir bijis, kā gribēts.Tāpēc

aicinām vecākus un skolēnus aktīvāk iesaistīties projekta PuMPuRS īstenošanā.

Dekšāru pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība no 2020.gada 1.septembra

kartiba

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

©2017 Dekšāru pamatskola

Meklēt