Vārda dienu šodien svin: Sarmīte, Tabita

Viļānu mūzikas un mākslas skola

Viļānu mūzikas un mākslas skola

1961. gadā līdz ar pirmajām Viļānu mūzikas skolas pastāvēšanas dienām, uzņemtie audzēkņi sāka apgūt mūzikas teorētiskos priekšmetus-solfedžo un mūzikas literatūru. Lai tos sekmīgi apgūtu, ir nepieciešami zinoši, prasmīgi, iejūtīgi skolotāji. Un skolas pastāvēšanas laikā tādu ir bijis ne mazums. Kā pirmais sāka erudītais, talantīgais skolotājs Jānis Šmits, kuram talkā šajā darbā nāca jaunā, atsaucīgā skolas direktore Aija Everss.

Viļānu Mūzikas un mākslas skola 2016./2017. mācību gadā īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Klavierspēle, Kora klase, Vijoļspēle, Čella spēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Ģitāras spēle, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati.

Skola īsteno arī interešu izglītības programmas: Vispusīgās attīstības studija, Sagatavošanas klase, Kameransamblis, Vokāli instrumentālais ansamblis, Instrumentu spēle, Dziedāšana, Grafika, Vizuāli plastiskā māksla un pieaugušo izglītības programmas: Ģitāras spēle.

Date

22 Septembris 2017

Tags

Izglītības iestādes

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

©2017 Dekšāru pamatskola

Meklēt