Vārda dienu šodien svin: Sarmīte, Tabita

Viļānu vidusskola

Viļānu vidusskola

Viļānu vidusskola dibināta 1953.gada 7. februārī ar toreizējā Viļānu rajona IK lēmumu. 

Skolā mācību procesā tiek realizētas 11 izglītības programmas, tajā skaitā vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ar matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienu. Šīs izglītības programmas realizācijā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta dabaszinību priekšmetu un informātikas apguvei. Skola piedāvā iespēju iegūt pamatizglītību jauniešiem pēc obligātā izglītības vecuma, kā arī vidusskolas latviešu mācībvalodas klasēs tiek piedāvāta iespēja apgūt arī vispārizglītojošo kursu. 

Skolēni katru gadu sekmīgi piedalās rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, ar labiem panākumiem startē Rēzeknes novada un reģiona konkursā “Erudīts”. Savas zināšanas un prasmes skolēni parāda, piedaloties starpnovadu apvienotajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī Latgales reģiona un valsts konferencēs. Apmēram 80% absolventu ik gadu iestājas augstākajās mācību iestādēs un sekmīgi turpina studijas. 

Date

22 Septembris 2017

Tags

Izglītības iestādes

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

©2017 Dekšāru pamatskola

Meklēt