Vārda dienu šodien svin: Meldra, Meldris, Melisa

Arrow
Arrow
Slider

PuMPuRS

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20190430-WA0005
IMG-20190430-WA0005
 

 

 

1918.gada janvārī Dekšāru pamatskolas  6 izglītojamie uzsāka darbību projektā PuMPuRS, mācību gada beigās bija jau 10 izglītojamie.

Vecāki, skolotāji un bērni ir ieinteresēti labākā un sekmīgākā mācību vielas apguvē.

Tagad ir oktobris , un nu jau projektā darbojas 22 izglītojamie.

Par tā nozīmīgumu un lietderību tika runāts skolas vecāku kopsapulcē septembrī. 

Aicinām vecākus un skolēnus aktīvāk iesaistīties projekta īstenošanā.

"Latvijas skolas soma"

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20180906-WA0001
IMG-20180906-WA0001

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir viens no Latvijas valsts simtgades svinību apjomīgākajiem projektiem. Tā īstenošanai atvēlēti 13,5 miljoni eiro jeb 40% no svētku norisei paredzētā valsts finansējuma.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem  iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Arī mūsu skolas 4.-7.kl.skolēni 19.oktobrī jau izmantoja iespēju apmeklēt Liepājas teātra viesizrādi "Dželsomīno Melu zemē"Latgales vēstniecībā "GORS".

1.-3.klašu izglītojamie 20.novembrī "GORĀ" vēroja Leļļu teātra viesizrādi "Pēdu dzinējs Caps",

8.,9.kl.jaunieši 6.decembrī "GORĀ" noskatījās jauno spēlfilmu "Bille".

 

"Izzini sevi!"

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20181108-WA0003
IMG-20181108-WA0003

16.oktobrī 8.-9.klašu skolēniem notika KAA pasākums “Izzini sevi”, kura laikā psiholoģe Natālija Melne deva iespēju iepazīt savus dotumus, novērtēt spējas, raksturu, izmantojot dazādus testus un citas metodes. Aizrautīgs bija interaktīvais savstarpējās sadarbības, atvērtības veicināšanas trenings. Skolēni ļoti atzinīgi novērtēja šo nodarbību.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

                                                                                                                                                         Ināra Mežatuča, pedagogs, karjeras konsultante

Rudens pārgājiens

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

24_45401463891_o
24_45401463891_o
21.septembrī  pārgājiens

„Iepazīsti Viļānu novadu”

Apskates objekti:

  • LPKS „Viļāni”
  • Viļānu Romas katoļu baznīca
  • Viļānu novadpētniecības muzejs
  • Dabas draugu radošās pētniecības centra „Dadzis” apmeklējums
  • /Skat.galeriju "Iepazīstam Viļānus"/

 

 

ZINĪBU DIENA

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 "Pa lielceļiem atkal iet  jaunība

Ar vasaras debesīm somā,

Un ,vasaras debesīs raugoties,

Par septembri jaunība domā.

Ik lapa sauc : - Dziļāk ieskaties!-

Ik putns:- Lido daudz augstāk!-

Tad tavai gaitai drīz atvērsies

Vēl pasaule neapjaustā."

  /M.Bārbale/ 

 Dekšāru skolas kolektīvs aicina savus skolēnus un viņu vecākus uz ZINĪBU DIENAS PASĀKUMU 3.SEPTEMBRĪ

Līdz plkst. 9:45 skolēni pulcējas klasēs,

plkst. 10:00 svinīgs pasākums skolas zālē, pēc pasākuma zālē notiks skolas vecāku kopsapulce, klasēs -  audzināšanas stundas.

Izlaiduma vakars

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Kā putns aizskrien bērnība

Un neatgriežas vairs,

Tik mūžam paliks atmiņas

Un skaistais skolas laiks.

Sestdien,16.jūnijā, plkst.18.00 Dekšāru pamatskolā IZLAIDUMA VAKARS.

Plkst..22.00 BALLE, spēlēs grupa "NAKTS EKSPRESIS".

Māmiņdienas koncerts

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Ļauj man Tevi, māmulīt,
Tavā dienā godināt, 
Paldies teikt par katru rītu,
Kad nāc dienai modināt.

Māmiņdienas koncerts

10.maijā plkst.14.00

/Skat.galeriju "Māmiņdiena"/

Deju kolektīvu skate Strūžānos

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

IMG-20180428-WA0001
IMG-20180428-WA0001
20.aprīlī mūsu skolas jaunāko un vecāko klašu tautas deju kolektīvi bija Strūžānos deju kolektīvu skatē. Abi kolektīvi atgriezās mājup ar I. pakāpes diplomiem. Jau 18 gadus  viņu vadītāja ir skolotāja Mārīte Nagle. Ar matemātisku precizitāti un neatlaidību tiek gatavota katra deja, rezultātā - aplausi,skatītāju uzslavas, pašu dejotāju prieks un gandarījums par paveikto, jautras atmiņas par piedalīšanos nu jau 2 Skolēnu deju un dziesmu svētkos. Skolas pasākumus tautu deju kolektīvi ar savu uzstāšanos padara emocionāli bagātākus,krāsainākus un interesantākus. Paldies skolotājai par pacietību un izturību, mūsdienu steidzīgajiem un aizņemtajiem bērniem liekot atklāties ritma, dejas soļu un kustību harmonijā. Bērniem paldies par piedalīšanos un skatītājiem sniegto prieku gan Dekšārēs, gan Viļānos.
IMG-20180428-WA0000
IMG-20180428-WA0000

1.un 2.jūnijā ar brīvdabas koncertiem Raiņa parkā, pils saliņā un pie Jelgavas kultūras nama, krāšņu svētku gājienu, kas pulcēja vairāk nekā 4000 dejotāju no teju 40 Latvijas vietām un skanīgu noslēguma lielkoncertu Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā aizvadīts 20. bērnu tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda».

2 no 118 Latvijas deju kolektīviem, kas caur deju un krāšņajiem tautas tērpiem iepazīstināja ar savu novadu kultūru, bija  no mūsu skolas. 

Izlaidums Panākumu universitātē

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

img-20180418-wa0004_41525614872_o
img-20180418-wa0004_41525614872_o
11.aprīlī  augstskolā "Turība" bija izlaidums.Mājas darbu-priekšnesumu prezentēšanu un zīmējumu Aerodium konkursu vadīja Aivis Ceriņš un Kārlis Blumfelds. Visiem bija lieliskas balvas no  sponsoriem.

  2.daļā pārliecinoši uzstājās  Aleksis Daume, pozitīvi sprēgājošs cilvēks, viņu nevarēja neklausīties - personība. Lektors mācīja ,kā atšķirt tukšu fantāziju no reāliem sapņiem, apzināt sapni un nelaist to vaļā. Pēc lekcijas notika apbalvošana un apliecību izsniegšana.Apliecību  par 

2 gadu profesionālās pilnveides izglītību saņēma 9.kl. Līga Veipa, Mārtiņš Bondars, Aleksis Stikāns, Guntars Veips. Apliecības par dalību 1 māc.g.izglītības programmā ieguva 9.kl. Ivo Adrians Mičulis, 8.kl. Elvīra Piziča, Kitija Zalužinska, Sandis Locāns, Sandis Mesters, Daniēls Zeps un Armands Reidzāns.

 Mazliet agrāk,22.martā, bija''Panākumu Sesija'', kurā jaunieši apmeklēja dažādus Latvijas uzņēmumus un ieguva nelielu ieskatu to darba vidē,uzdeva sev interesējošus jautājumus, Mēs bijām ekskursijā Skaistkalnes ielā 1 meža nozares izstādē "Iepazīsties - koks!". Tik daudz zināmas un nezināmas informācijas par tik īsu, bet varenu vārdu koks! Iesakām to apmeklēt ,ja ne, paskatieties fotogrāfijas galerijā. Pēc ekskursijas  par tēmu ''Komunikācijas nozīme personības attīstībā'' runāja Edgars Pētersons un Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

"Lido laikam līdz!"

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

LIDO
LIDO
20.februārī Dekšāru pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Lido laikam līdzi”. 7.-9.klašu skolēni tikās ar RTA inženieru fakultātes, mehatronikas studiju programmas pārstāvi BLA izgatavotāju un vadītāju Kārli Pīgožņu. Skolēni iepazinās ar bezpilota lidojošo aparātu (BLA) iespējām un praktisko pielietojumu, izglītības iespējām RTA un panākumiem. Ar interesi vēroja prezentāciju par Latvijas zinātnieku un ražotāju sasniegumiem dronu tehnoloģiju pielietojumā. Lektors pastāstīja par prasībām dronu vadītājiem. Aizraujošs bija stāstījums par personīgo izglītības ceļu, par paša izveidotajiem droniem. Lielu interesi izraisīja dronu, to vadības pults, kameru, modeļu un dažādu RTA izgatavoto vieglo, bet ļoti izturīgo materiālu paraugu demonstrēšana. Visgaidītākais bija drona lidojums skolas sporta zālē. Skolēni tika uzaicināti uz Latvijas dronu sacencībām, kuras notiks pavasarī Maltas vidusskolā.                                                                                                                               Ināra Mežatuča, pedagogs, karjeras konsultante

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

©2017 Dekšāru pamatskola

Meklēt