Vārda dienu šodien svin: Zane, Zuzanna

Informācija par skolu

Informācija par skolu

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "37239211776" not found (invalid ID)"
  2006.gada septembrī tiek uzsākts darbs pie daiļdārza izveidošanas un apkārtnes sakopšanas, kur palīgā nāk skolēni un viņu vecāki. 2007.gada vasarā par Dekšāres pašvaldības līdzekļiem tiek rekonstruēts sporta laukums, kurš ir atzīts rajona mērogā kā viens no kvalitatīvākajiem un daudzfunkcionālākajiem. Nepieciešamo aprīkojumu sporta laukumā palīdzēja iegādāt vietējie uzņēmēji. 2008.gada vasarā tiek uzsākta sporta zāles celtniecība un vecās sporta zāles rekonstrukcija par mācību kabinetiem. Jaunajos kabinetos tiek iegādātas mēbeles, uzstādītas divas interaktīvās tāfeles, aprīkota datorklase ar jauniem datoriem, kas savienoti vienā tīklā, ievilkts bezvadu internets, iegādāts nepieciešamais sporta inventārs. Visos skolas mācību kabinetos nomainītas tāfeles un aprīkotas ar kvalitatīvām apgaismes lampām. Līdztekus tam tiek veikts remonts vecajās pasta telpās, kur no jauna tiek izveidoti mājturības mācību kabineti zēniem un meitenēm, rekonstruēti vecie darba galdi zēniem un iegādātas jaunas mūsdienīgas šujmašīnas un cits nepieciešamais inventārs meitenēm. Pirmsskolas grupiņās kā piecgadīgajiem, tā sešgadīgajiem bērniem iegādāti jauni darba galdi un krēsli.

Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju tika realizēts projekts par rotaļu laukuma izveidi pirmsskolas bērniem.

Ar 2009.gada 1.septembri skolā tiek licencēta jauna izglītības programma – Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (Sports) izglītības programma, tas nozīmē, ka skolēniem tiek piedāvātas trīs mācību stundas sportā un ir iespējas piedalīties vieglatlētikas un futbola nodarbībās. Skolā strādāja divi sporta skolotāji – treneri: Aivars Strods un Andrejs Slavickis.

2011./2012.m.g. skolā tiek ieviesta elektroniskā žurnālu sistēma „Mykoob”.

Ar 2012. gada septembri pirmsskolas vecuma bērni savas skolas gaitas uzsāk rekonstruētās telpās. Pamatskolas ēkā ar novada pašvaldības atbalstu, tiek izremontēti trīs kabineti un ierīkots valodu kabinets, kurā atrodas arī interaktīvā tāfele, kas tika iegādāta kopā ar datoriem, piedaloties skolu informatizācijas projektā.

2013.gada vasarā tika veikts kosmētiskais remonts skolas mācību kabinetos. Septembrī izveidota skolas mājas lapa.

2014.g. aprīlī tika svinēta skolas 105 gadu jubileja.

2015.g. vasarā skolotājiem bija iegādāti portatīvie datori,  2 klašu telpās nomainīti skolēnu soli un krēsli.

2015./2016.m.g. pamatskolā mācās 83 skolēni un pirmsskolu apmeklē 20 bērni. Skolā strādā 19 augsti kvalificēti pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.

2016.g.vasarā labiekārtots  mūzikas kabinets.

2016.g.septembrī pirmsskolā tiek uzņemti bērni no 2 gadu vecuma.

No 2017. gada 1.janvāra       Viļānu novada pašvaldība     finansē      brīvpusdienas     6.klasei. 2017.g. martā Viļānu novada pašvaldība iegādājās  mūsu skolai digitālo ekrānu. Tas uzstādīts 8.klases kabinetā. Skolotāji un izglītojamie jaunās, modernās iekārtas dotās iespējas  veiksmīgi izmanto mācību un audzināšanas  darbā.

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

©2017 Dekšāru pamatskola

Meklēt